BK Smartech

Zaměřujeme se na ruční pracoviště montáže a výroby v
hromadné a sériové výrobě, výrobní linky a automatizaci
stávajících procesů. Zajistíme projekt ve všech jeho
fázích od prvotního návrhu přes konstrukci jednotlivých uzlů
zařízení, výrobu a odladění až po jeho zprovoznění.

Mimo zpracování celého projektu nabízíme:

  • Výrobu a stavbu zařízení na základě stávající dokumentace

  • Zpracování výrobní dokumentace podle zadání - pro výrobu v externí firmě

  • Úpravu stávajících strojních zařízení na základě požadavků zákazníka

  • Servisní práce

  • Zpracování výrobní dokumentace podle stávajícího řešení (reverzní inženýrství)

Oblasti působnosti společnosti BK Smartech

naše společnost se zaměřuje především na

Robotizace

Navrhujeme vlastní robotická pracoviště pro mnoho účelů

Automatizace procesů

Provádíme automatizaci stávajících procesů

Přípravky

Dodáváme přípravky pro ruční montáž, svařování a transport produktu

3D tisk

Nabízíme cenově dostupný 3D tisk na zakázku dle požadavků zákazníka.

Ruční pracoviště

Ruční pracoviště jsou určena především pro montáž sestav v automotive doplněných o kontrolu přítomnosti, případně pozice jednotlivých dílů

Externí konstrukce

Disponujeme vlastním konstrukčním oddělením s dlouholetou praxí

Robotizace

Navrhujeme vlastní robotická pracoviště pro mnoho účelů a vždy přímo na míru pro danou aplikaci. Při návrhu věnujeme největší pozornost optimální volbě robota a návrhu jeho nástroje tak, aby byl maximálně využit potenciál zařízení. Robotické pracoviště je vždy koncipováno s ohledem na maximální využití zástavbové plochy.
Robotická pracoviště se nejčastěji uplatňují v případech, kdy je požadovaný vysoký výkon zařízení současně s vysokou přesností pozicování produktu. Velmi často jsou roboti využíváni jako periferie vstřikolisu, kdy je potřeba odebírat z přesné pozice a zároveň do přesné pozice produkt odkládat při dodržení krátké doby cyklu. Často se robotická pracoviště volí pro paletizaci produktů v případě, že je požadována velká flexibilita procesu.

Automatizace procesů

Provádíme automatizaci stávajících procesů s využitím elektrických i pneumatických pohonů, dopravníkových systémů, skupinovacích zařízení, robotů. Každé řešení je navrženo přímo pro danou aplikaci s využitím vlastních stavebnicových prvků firmy BK Smartech.
Zabýváme se jak plnou automatizací celého procesu, tak i automatizací jednotlivých procesů / stanovišť (semiautomatizací). Díky tomu dokážeme navrhnout postupné nasazení automatizace v procesu a tím eliminaci prostojů při zprovozňování a odlaďování zařízení v případě nasazení automatizace na komplexní proces.

Nejčastěji jde o transportní dopravníkové systémy doplněné o skupinování a přesouvání produktu, nebo stroj navržený přímo k vykonávání definované často opakující se operace.

Přípravky

Dodáváme přípravky pro ruční montáž, svařování a transport produktu. Přípravky jsou vždy vyvíjeny ve spolupráci se zákazníkem s využitím jeho zkušeností s procesem, pro který je přípravek určen.

Nejčastěji jsou dodávány přípravky pro ruční kompletaci sestav v automotive. Přípravky mohou ale plnit i například funkci zásobníku obalů, které ručně odebírá a plní obsluha. V tomto případě přípravek plní fuknci zásobníku, oddělovače obalů a podávacího zařízení. Přípravek může být také proveden jako upínací rám pro svařovacího robota. Nachází uplatnění při svařování velkých sérií jednoho typu produktu. K upínání součástí svařence se používají ruční, případně pneumatické upínky.

Ruční pracoviště

Ruční pracoviště jsou určena především pro montáž sestav v automotive doplněných o kontrolu přítomnosti, případně pozice jednotlivých dílů. Jejich rám je zpravidla tvořen hliníkovými profily, díky tomu je lze v případě potřeby snadno upravovat.

Jde o komplexní provedení přípravku. V tomto případě je přípravek doplněn o požadované periferie (PC, tiskárna etiket, osvětlení, váha, polohovací rám,....). Zařízení tak tvoří kompaktní celek nejčastěji upevněný na pojezdových kolech pro snadnou manipulaci v závodě zákazníka.

Externí konstrukce

Disponujeme vlastním konstrukčním oddělením s dlouholetou praxí s konstrukcí jednoúčelových strojů, to nám umožňuje nabídnout kapacity konstrukce v případě, že je výroba, stavba a zprovoznění stroje zajištěno zákazníkem.

3D tisk

3D tisk je moderní technologie, která získává mezi firmami i jednotlivci čím dál větší popularitu a má obrovský potenciál. Děláme 3D tisk na zakázku po jednotlivých kusech i sériích. Připravíme za vás i 3D model nebo vyrobíme prototyp na míru. Nabízíme cenově dostupný 3D tisk na zakázku dle požadavků zákazníka.

Inovace automatizace

Naše systémy jsou tvořeny prvky stavebnicového systému, který umožňuje flexibilní úpravu strojů v případě požadavku zákazníka. Firma BK Smartech je v těsném kontaktu se všemi svými dodavateli a jejich technickými pracovníky, může tak nabídnout optimální technické řešení s využitím vhodných komponent pro každou aplikaci. Velký důraz při návrhu jakéholiv zařízení, je kladen na zástavbový prostor i maximální využití všech zpracovávaných médií. Tímto je přímo cíleno na maximální účinnost stroje.